Tələb olunan sənədlər

Turizm vizası üçün tələb olunan sənədlər

Konsulluq haqqı

35 euro

Viza növü

С
Turist vizası olan şəxs İtaliyada və digər Şengen ölkələrində turizm və istirahət, sanatoriya müalicəsi, qohumları və dostları ziyarət, mədəni və idman tədbirlərində, konfranslarda və master klaslarda, ekskursiyalarda, sərgilərdə və muzeylərdə, opera və konsertlərdə iştirak məqsədiylə vizada göstərilən müddətdə qala bilər.
İşgüzar viza üçün sənədlər

Konsulluq haqqı

35 euro

Viza növü

C
İşgüzar vizası olan şəxs İtaliyada və digər Şengen ölkələrində beynəlxalq biznes partnyorları ilə biznes görüşləri və danışıqlar aparmaq, satınalma və partnyorluq üçün müqavilə hazırlamaq və imzalamaq, istehsal təlimlərində iştirak etmək, quru yolla daşıma zamanı bağlamalara müşayiət etmək məqsədiylə vizada göstərilən müddətdə qala bilər.
Family reunion visa AZ

Konsulluq haqqı

0 / 116 euro

Viza növü

C / D
Ailə birliyi vizası olan şəxs İtaliyada və digər Şengen ölkələrində yaxın qohumlarla birgə yaşamaq məqsədiylə vizada göstərilən müddətdə qala bilər.
İdman vizası

Konsulluq haqqı

0 / 35 euro

Viza növü

С
İdman vizası olan şəxs İtaliyada və digər Şengen ölkələrində beynəlxalq idman tədbirlərində iştirak etmək məqsədiylə vizada göstərilən müddətdə qala bilər.
Tibbi viza

Konsulluq haqqı

35 / 116 euro

Viza növü

C / D
Müalicə vizası olan şəxs İtaliyada və digər Şengen ölkələrində dövlət və tibbi əsasları olan ticari klinikalarda müalicə (uzun və ya qısa müddətli) və cərrahi əməliyyat məqsədiylə vizada göstərilən müddətdə qala bilər.
TƏHSİL VİZASI

Konsulluq haqqı

0 / 50 euro

Viza növü

C / D
Təhsil vizası olan şəxs İtaliyada və digər Şengen ölkələrində tələbələr üçün nəzərdə tutulmuş universitetlərarası təhsil mübadiləsi proqramları məqsədiylə vizada göstərilən müddətdə qala bilər.